Med dette bilaget vil Legemiddelindustrien (LMI) vise frem bredden i norsk legemiddelindustri og sette fokus på viktigheten av at Norge har en legemiddelindustri som representerer hele verdikjeden – fra forskning og utvikling via testing og utprøving, til produksjon og bivirkningsovervåking.

 

I Norge har legemiddelindustrien 6000 ansatte i om lag 60 bedrifter. Legemiddelindustrien (LMI) er bransjeforeningen for legemiddelindustrien i Norge. Norske og utenlandske legemiddelselskaper som utvikler, produserer, selger eller mar­kedsfører legemidler i Norge kan være medlem av foreningen.

 

Gjennom å utvikle medisiner som kommer mennesker til gode over hele kloden, bidrar legemiddelindustrien til å redde liv hver dag. Medisiner er uunnværlig i legens verktøykasse. Noen medisiner lindrer. Noen forebygger. Mange helbreder og redder liv.

ARTIKKELANNONSER
ARTIKKELANNONSER