Daglig leder Kai Mjaanes i Nomvec. Foto: Nomvec.

Sjekker 60 millioner pakninger i året

Visste du at alle reseptbelagte legemidler sjekkes før du får dem utlevert over disk? Hensikten er å hindre forfalskninger i forsyningskjeden av legemidler.

Siden 9. februar 2019 blir alle legemiddelpakninger skannet opp mot en database for verifikasjon, sier daglig leder i Nomvec, Kai Mjaanes.

– Dette er et resultat av et EU-direktiv og gjelder alle land i EU og EØS, bortsett fra Hellas og Italia, som allerede hadde på plass egne systemer, forteller han. Apoteker, legemiddelprodusenter, grossister, sykehus og legemiddelverkene i 29 land er med i ordningen, som har 150 000 brukere og forvalter ti milliarder pakninger årlig på europeisk basis. I Norge blir omlag 60 millioner pakninger skannet og kontrollert årlig.

 

Konkret fungerer systemet ved at produsenter pålegges å merke alle pakninger med en Data Matrix-kode (ligner på en QR-kode) i tillegg til at pakningen forsegles. Hver eneste pakning registreres i den sentrale databasen, og blir registrert som solgt når den går over disk på apoteket. Det gjør at en pakning aldri kan selges to ganger – og at det heller ikke kan selges pakninger som ikke er registrert i systemet.

– Dette gjelder bare reseptpliktige legemidler, understreker Mjaanes, som også kan fortelle at problemet med falske legemidler er større i Sør- og Øst-Europa enn i Norge.

– Mange av de falske legemidlene produseres i Asia og Afrika, og problemet øker med nærhet til disse verdensdelene. Det forklarer nok også hvorfor Italia og Hellas allerede hadde sikkerhetsanordninger på plass før 2019.

– Jeg pleier å si det slik: hensikten med husalarmer er ikke nødvendigvis å fakke tyver, men å forhindre at de prøver seg i første omgang, sier Mjaanes.

– På samme måte er det for oss i Nomvec. Systemet er etablert for å gjøre det umulig for de med uærlige hensikter å få innpass i forsyningskjeden. Det gjør at alle kan være sikre på at de legemidlene du får utlevert på apotek eller på sykehus er ekte vare, sier han.

– Om en pakning ikke finnes i registeret, eller er registrert som solgt, vil man i utgangspunktet ikke kunne levere den ut til kunden, understreker han.

 

I Europa er det legemiddelindustrien som finansierer ordningen som altså er hjemlet i lov. Helseministeren er dermed øverste ansvarlige for et system som er ganske så komplekst.

– Dette er et komplisert dataprosjekt med svært mange brukere, og det skal fungere i land som organiserer apotek, helsevesenet og godkjenning av legemidler forskjellig. I Norge er vi så heldige at alle apoteker for eksempel benytter det samme apoteksystemet, så her har vi det litt enklere enn om apotekkjedene skulle benyttet hvert sitt system.

– Det hender selvsagt at det oppstår mindre feil, men alt i alt har vi et svært sikkert og velfungerende verifikasjonssystem for reseptbelagte legemidler som selges her i landet, sier han.

Systemet er etablert for å være sikre på at de legemidlene du får utlevert på apotek eller på sykehus er ekte vare.