Nicolas Vaugelade-Baust, medisinsk sjef i Novartis Norge. Foto: Karine Skaret

Er kliniske studier nøkkelen til en god helsetjeneste?

Den medisinske utviklingen går svært fort, og viktigheten av å teste nye behandlinger har aldri vært større. Novartis er opptatt av utprøvende behandling i Norge gjennom kliniske studier fordi det raskt sikrer norske pasienter ny-skapende medisiner, og norsk helsepersonell viktig kompetanse.

Hvordan bidrar kliniske studier til at norske pasienter får nyskapende medisiner?

– Alle medisiner testes gjennom kliniske studier før de godkjennes av myndighetene til pasienter som har behov for det. De som ikke har et godt behandlingsalternativ blant godkjente medisiner, bør få muligheten til å prøve det siste nye. Kliniske studier bidrar nettopp med slike muligheter for utprøvende behandling, sier Nicolas Vaugelade-Baust, medisinsk sjef i Novartis Norge.

 

Novartis har jobbet med å få kliniske studier til Norge i flere tiår. For å lykkes med dette kreves samarbeid med bransjeforeningen, LMI, og med norske helseforetak. Veldig mange land i verden er opptatt av å få kliniske studier, og Vaugelade-Baust påpeker dermed at vi må være aktive slik at vi ikke taper i den internasjonale konkurransen om å få studier til Norge.

 

Hva skal til for at pasienter får tilgang til kliniske studier?

– Det er svært viktig at informasjon om kliniske studier gjøres enkelt tilgjengelig. Både for pasienter som da selv kan melde interesse for å delta til sin lege, og for leger så de får god oversikt over all aktuell behandling. Det er avgjørende at studier ses på som del av vanlig pasientbehandling hvor sykehusene forpliktes til å gjøre dette tilgjengelig for norske pasienter, sier Vaugelade-Baust.

 

Kliniske studier gir nødvendige erfaringer til helsepersonell, som igjen bidrar til at Norge kan få flere studier og tilgang til nyskapende medisin raskt.

I moderne medisin kan kliniske studier være god pasientbehandling. Derfor er det helt avgjørende at dette er en del av legenes verktøykasse, og tilbys pasienter som ikke har flere behandlingsalternativer igjen. Særlig har dette vært viktig innenfor områder som nevrologi og kreft, sier Vaugelade-Baust.

Gjennom kliniske studier er Novartis en aktiv samarbeidspartner til det norske helsevesenet og bidrar til likeverdige helsetjenester for pasienter. Vaugelade-Baust poengterer at dersom ikke norske pasienter får tilgang til nyskapende medisiner, vil standardbehandlingen i Norge bli utdatert.

 

Det fører til at vi heller ikke får nye kliniske studier til Norge eller nødvendig erfaring for helsepersonell. Denne negative spiralen er det viktig å unngå. For dette handler om at pasienter i Norge skal sikres raskest mulig tilgang til de beste behandlingene som finnes, sier Vaugelade-Baust.

Novartis ønsker å bidra til godt samarbeid mellom myndighetene, legemiddelindustrien og helsepersonell.

 

Vi tror at gode partnerskap gir de beste løsningene for en god helsetjeneste. Hva som skal til for at Norge lykkes med en god helsetjeneste, er også hovedteamet på det årlige seminaret Helse og Fremtid, som Novartis arrangerer 18. januar, avslutter Vaugelade-Baust.

 

Kliniske studier

  • Kliniske studier gjøres for å undersøke effekt og sikkerhet av nye legemidler eller behandlingsmetoder.
  • Målet med kliniske studier er å få økt kunnskap om sykdommer som kan ramme oss, hvilke typer behandling som kan gis, og hvilken som er den beste.
  • Novartis har flest kliniske studier i Norge med i underkant av 50 aktive studier i Norge 2021.