Foto: LMI

Satser på norsk forskning

Siden 1986 har Radforsk investert i norsk medisinsk grunnforskning. Så langt har såkornselskapet vært med på ni børsnoteringer, og CEO Jonas Einarsson kan fortelle at det foregår mye spennende i norske medisinske fagmiljøer for tiden.

Vår oppgave er å identifisere de beste ideene og hjelpe til med å gjøre dem kommersialiserbare, sier Einarsson.

– Fordi vi løfter blikket og snakker med forskerne direkte, har vi klart å investere i rett tid, sier han.

Det er fire hovedområder Radforsk arbeider med. Immunterapi, særlig i forbindelse med forskjellige typer kreftvaksiner, er ett viktig område.

– Her er det Ultimovax som er kommet lengst med en terapeutisk peptidvaksine, det vil si en vaksine som kan benyttes i behandling.

– Her er vi i gang med fire randomiserte fase 2-studier med 400 pasienter, forteller han.

– Om alt fungerer, kan det gi grunnlaget for en conditional approval. Dette er et middel som er kommet langt i utviklingsprosessen, sier Einarsson.

 

Radforsk er også aktive innenfor celleterapi, der Zellluna Immunotherapy AS er de som er kommet lengst. Teknologien er kjent fra CAR-T, men i Zelluna arbeider man nå med å utvikle mye enklere metoder for å få kroppens egne T-celler til å angripe kreftsvulster. Det er lovende.

Radforsk har også investert i tre selskaper som forsker innen radiofarmaka, som er betegnelsen på strålingsbaserte behandlingsformer.

– Her er poenget å frakte de radioaktive isotopene til rett sted i kroppen, der de skal virke. Dette dreier seg om såkalt intern stråling, noe som gjør at vi kan benytte mye mindre strålingsdoser og ikke minst løper mindre risiko for å skade friskt vev, forteller Jonassen.

– Det siste området vi engasjerer oss i, er det vi med en sekkebetegnelse kan kalle personalisert medisin, der analyser av pasientens genmateriale for å finne frem til legemidler og behandlingsformer som er tilpasset den enkelte pasient.

 

Einarsson forteller at det har skjedd en stor utvikling innenfor medisinsk forskning og ikke minst kommersialiseringen av slik forskning i Norge. Mens det for tjue år siden var nærmest umulig å få finansiert prosjekter, har det løsnet nå.

– Vi ser faktisk at det de store internasjonale spesialiserte fondene har begynt å vise interesse for norsk medisinsk forskning. De siste fem–seks årene har det ikke vært problemer med å reise kapital, og bare i pandemiperioden har vi hatt seks–syv emisjoner i størrelsesorden 60 til 300 millioner i det norske markedet. Det har vært en veldig spennende reise å ha vært med på, sier den erfarne investoren.

 

Det er på kreft – eller onkologi, som det heter på fagspråket – at de norske miljøene skiller seg ut, forteller Einarsson.

– Det er ingen tvil om at det er norsk kreftforskning som er mest aktuelt for oss, og der det foregår mest. Det er nok riktig å si at det er et felt som rager skyhøyt over andre disipliner, selv om norske miljøer for eksempel innenfor nevrovitenskap, er langt fremme. Der har det så langt vært vanskelig å finne kommersialiseringsmuligheter, sier han.

Og så langt har Einarsson og hans folk truffet godt. Én million har blitt til 2,5 milliarder, til glede for norsk kreftforskning.

– Vi har vært heldige og truffet godt. Heldigvis er vår policy å bruke midlene til å støtte norsk forskning på kreft og nye medisiner – så dette er penger som kommer alle til gode, avslutter han.

Radforsk Investeringsstiftelse:

 

Radforsk Investeringsstiftelse (Radforsk) er et eviggrønt fond dedikert til tidlige investeringer innen selskaper som utvikler kreftbehandling.

Radforsk ble grunnlagt som en uavhengig stiftelse i 1986 med navnet Radiumhospitalets Forskningsstiftelse.

 

Porteføljen består av 15 selskaper, som har en samlet verdi på mer enn 2 milliarder kroner. Noen av etableringene er Algeta, Photocure, Ultimovacs, Nordic Nanovector, Targvovax og PCI Biotech.

 

200 millioner kroner har så langt blitt kanalisert tilbake til kreftforskerne ved Oslo universitetssykehus, som Radforsk har kommersialisert forskningsidéene til.

Radforsk var med å etablere Oslo Cancer Cluster og står også bak etableringen av Oslo Cancer Cluster Inkubator og Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark.

 

Les mer på: www.radforsk.no