De magnetiske ugelstadkulene går under produktnavnet Dynabeads™. Foto: Thermo Fisher Scientific

Små kuler med global betydning

Det begynte i Trondheim en natt i 1976, da professor John Ugelstad fant løsningen på et problem ingen trodde lot seg løse. I dag er de såkalte ugelstadkulene med på å redde liv og et av Norges viktigste medisinske bidrag til verden.

Det dreier seg om bitte-, bittesmå plastkuler – så små at det går en milliard av dem på milligrammet.

– Man trodde lenge at det var umulig å fremstille slike kuler på landjorden, og det vitenskapelige miljøet konkluderte med at de bare lot seg fremstille i rommet, under vektløse betingelser. Ugelstads metode var enkel, og han var forutseende nok til å ta ut patent, forteller Erlend Ragnhildstveit, som leder avdelingen for forskning og utvikling i Thermo Fisher Scientific, som i dag utvikler og produserer kulene i Oslo og på Lillestrøm med salg over hele verden.

 

Med et fremmedord er ugelstadkuler såkalte monodisperse kuler – noe som betyr at de er av nøyaktig samme størrelse. Slike kuler er siden Ugelstads tid blitt en viktig faktor i diagnostikk og behandling. Ved å feste forskjellige stoffer på den porøse overflaten på kulene, kan de effektivt trekke ut ønskede stoffer fra organisk materiale, og slike separasjonsprosesser er helt sentralt innenfor biokjemien, forklarer Ragnhildstveit. Men først måtte Ugelstad gjennomføre en viktig forbedring.

Virkelig nyttige ble ugelstadkulene da man fant en metode for å magnetisere kulene. Det vil si, kulene ble gjort paramagnetiske, noe som innebærer at de er magnetiske bare når de befinner seg i et magnetfelt. Fjern magnetfeltet, og kulene er igjen umagnetiske.

– Det gjør det enkelt å samle dem inn fra den løsningen de brukes i, sier Ragnhildstveit. De magnetiske ugelstadkulene går under produktnavnet Dynabeads.

– Et godt eksempel på hvor viktige slike kuler er, er at de for eksempel kan brukes til å finne kreftceller, eller avgjøre om en mottaker og et donororgan er kompatible, forteller han.

– Vi har en eventyrlig vekst i det globale markedet for livsvitenskap, forteller Malin Karlsson, som leder den norske forretningen i Thermo Fisher.

– Mye av årsaken til suksessen skyldes en kombinasjon av god og skalerbar teknologi og ansattes kompetanse innen eksempelvis biologi, kjemi og prosessutvikling. Det er motiverende å jobbe i et innovativt miljø muliggjort av sterk vekst. Det gjør at vi kan investere i kunnskap og kompetanseheving for å møte fremtidens behov , sier Karlsson.

– I dag regner vi med at Dynabeads er med i behandling som berører 50 millioner mennesker hvert år, og de benyttes i femti tester hvert sekund, hele året gjennom, sier hun.

 

Research Scientist Camilla Østevold, sivilingeniør fra NTNU med bakgrunn i medisinsk teknologi og biofysikk, sier det motiverer å arbeide for en bedrift som i stadig økende grad bidrar til å forbedre folks helse og livskvalitet.

– Samtidig er det som sivilingeniør og såkalt «potet» spennende å få jobbe i krysningen mellom mange ulike fagfelt slik som kjemi, prosessteknologi, molekylærbiologi og fysikk.

– Det er nesten utrolig å følge historien til disse små kulene med så enorm betydning for millioner av mennesker, sier Ragnhildstveit.

– Det er stolt historie om norsk teknologiutvikling, og ikke minst en inspirasjon for det norske medisinske forskningsmiljøet. Dynabeads og andre typer ugelstadkuler er produkter vi er stolte over å kunne utvikle og produsere, sier han.